• Katinka Schippers

Nieuwe sporthal in Maurik

MAURIK Wethouders Annie Benschop en Sietske Klein hebben zich de afgelopen periode samen gebogen over het gebruik en de toekomst van het gemeentelijk vastgoed in Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk. 

 

door Neeltje van Triest

@neeltjevt

 

Namens het college leggen ze de gemeenteraad het plan voor om een nieuwe sporthal op Sportpark Maurik-Oost te bouwen, de gymzaal in Eck en Wiel en dorpshuis Het Klokhuis in Maurik te slopen en dorpshuis De Hoekenburg in Rijswijk te verkopen aan de kerk. De complete operatie kost 1,6 miljoen euro, waarvan 1,1 miljoen al gereserveerd is voor een nieuwe Maurikse gymzaal.

 

Benschop: ,,We hebben een andere route genomen, waarbij de exploitatielasten voorop staan. Dat geeft een ander beeld als het om de investering gaat. We hebben de deelnemende verenigingen er nauw bij betrokken, niet alleen die nu gebruikmaken van Sportpark Maurik Oost, maar ook andere clubs.''

 

Het verplaatsen van de Maurikse scholen en het slopen van de oude gymzaal vormde de aanleiding tot de nieuwe plannen. Leerlingen van de twee basisscholen sporten nu elders. Intussen zijn diverse plannen voor een sporthal, gymzaal en zelfs culturhus door de jaren heen bedacht en weer verworpen. Nu zijn de wethouders samen met MEC07, Activitas, Saffatin, ijsvereniging en DOS Sportief aan de slag gegaan. De verenigingen richten samen een onafhankelijke stichting op die de exploitatie voor zijn rekening neemt. De huidige 'voetbalkantine' van MEC07 speelt hier een grote rol in.

 

Klein: ,,We kunnen een gymzaal neerzetten voor 1,1 miljoen, maar dan moet er jaarlijks geld bij. Bij deze plannen is de investering groter, maar beter te exploiteren. Daarnaast is de sloop van de gymzaal en Het Klokhuis ook in dit bedrag meegenomen. Helaas kunnen we die kavels nog niet verkopen, omdat we geen woningen meer kunnen bouwen. Het worden vooralsnog twee lege plekken.''Verenigingen die momenteel gebruikmaken van Het Klokhuis en niet op het sportpark terecht kunnen, krijgen een alternatief aangeboden. Het gemeentehuis, de Valentijn en de Brede School vangen deze overige activiteiten op.

 

De Nederlands Hervormde Gemeente in Rijswijk heeft al eerder aangegeven interesse te hebben in gebouw De Hoekenburg in Rijswijk. Het huidige kerkelijke Rehoboth-gebouwtje kan dan gesloopt worden en ook dat biedt nieuwe kansen voor het dorp. Klein geeft aan dat de onderhandelingen zich in de laatste fase bevinden, waarbij De Hoekenburg voor taxatiewaarde aan de kerk is aangeboden.

 

De dames schetsen de nieuwe plannen als een puzzel die ze in een co-productie met diverse partijen leggen. De basisexploitatie moet op orde zijn, het onderhoud overzichtelijk en de gebruikers tevreden. Alleen dan heeft het plan kans van slagen. Als de cluster Maurik is afgerond, zijn Lienden, Ingen en Ommeren aan de beurt om onder de loep gelegd te worden.

 

Het is de bedoeling dat de raadsleden zich voor de vakantieperiode uitspreken over de plannen in Maurik en omgeving. Bij goedkeuring wordt het nader uitgewerkt en kan in september het gemeentelijk onroerend goedbeleid voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk van start gaan.