• Yvonne Termeer

Nieuwe inrichting Onderdreef stap verder

MAURIK De raadsleden hebben de opknap van de Onderdreef goedgekeurd en een budget van een dikke 350 duizend euro daarvoor vrijgemaakt. Alle partijen waren het aan het einde van het debat daar over eens, alleen de Partij voor de Dieren stemde uiteindelijk tegen. Wel blijven er zorgen om een eventuele kap van 32 bomen.

De herinrichting van de Onderdreef heeft al vaker op tafel gelegen, maar ging toen niet door. Na nieuwe inzichten uit een bomeneffectanalyse en een parkeeronderzoek is het plan toch weer opgepakt. Maar het parkeerprobleem tijdens evenementen in de stad Buren wordt hier niet mee opgelost. De PvdA plaatst vraagtekens bij het voorgestelde budget en vraagt of er mogelijkheden zijn tot cofinanciering. Ook wil deze partij weten hoe de verhouding is ten opzichte van de andere kernen. De PCG vindt het veel geld en is hij bang dat na realisatie een aantal bomen alsnog gekapt moet worden. De partij is mordicus tegen het heffen van parkeerbelasting tijdens evenementen, zoals de VVD voorstelde. Gemeentebelangen is erg enthousiast over het plan.

De Partij voor de Dieren benadrukt dat het alleen maar gaat om een grote zak met geld, niet om een plan. Albert Zwarteveen: ,,Er moeten 32 bomen wijken, waarvan drie wegens gezondheidsredenen. In 2016 waren dat tien bomen, nu 32. Natuur is een belangrijk goed. En met de 5 extra parkeerplaatsen los je het parkeerprobleem niet op. Dat de huidige inrichting gedateerd en rommelig is, vind ik flauwekul. Doe maar wat aan de borden, fietsenrekken en afvalbakken. Laat de Avri daar maar eens opruimen en aanvegen. Voor 350 duizend euro kan ook de hondenbelasting weg en er meer aandacht komen voor dierenopvang. Wij vinden dat alle kernen gelijkwaardig zijn. Maar dan zijn miljoenen nodig om elke kern van 3,5 ton te voorzien.'' Hij benadrukt dat de bomen meer dan honderd jaar oud zijn en cultuurhistorische waarde hebben.

D66 plan steunt het plan en is voor een mooie entree. De opknap kost wel heel veel geld, terwijl parkeerprobleem niet opgelost wordt. Zoelmond wil bijvoorbeeld ook een mooie entree vanuit rotonde door de aanleg van een laanbomenrij naar het oude klooster. De VVD vind het ook veel geld, maar Maurik aan krijgt ook een sporthal. En de partij heeft ook zorgen over het kappen van vele oude bomen. Het CDA wijst er op dat de bomen aan de entree langs de Tielseweg in het verleden gekapt zijn, waardoor het aanzicht van Buren erg kaal is geworden. Dit zou ook aan de Onderdreef kunnen gebeuren. Wethouder Keller zwakte het aantal van vijf nieuwe parkeerplaatsen tijdens zijn beantwoording af en beloofde dat het college alle plannen en uitgaven goed zou monitoren. Het is de eerste keer dat de plannen voor een groot deel door de bewoners van Buren zelf verder worden ingevuld.

Daarna besloten de raadsleden om ook 50 duizend euro beschikbaar te stellen voor de opknap van de entree van het voormalig kasteelterrein in het Plantsoen. Een parkeermogelijkheid bij de Joodse begraafplaats en aandacht voor verlichting zijn hierbij inbegrepen. Ook hier stemden alle raadsleden met uitzondering van de PvdD voor.