• Katinka Schippers

Nieuwe coalitie: Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA

MAURIK Na een aantal weken uitvoerig met elkaar gesproken te hebben zijn Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA er samen uitgekomen. De partijen presenteren tijdens de raadsvergadering van 23 mei hun coalitieakkoord met als thema 'Samen, proactief en kerngericht!'. Tijdens deze vergadering worden ook de wethouders benoemd en het nieuwe college gevormd. Kandidaat wethouders zijn: Gerdjan Keller (Gemeentebelangen Buren), Sietske Klein-de Jong (VVD) en Daan Russchen (PvdA). Daarnaast worden drie raadsleden geïnstalleerd; Wander van Laar (Gemeentebelangen), Nanda van Doremalen (VVD) en Arthur Warmer (PvdA).

Sander van Alfen: ,,Er is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen met herkenbaarheid en ruimte voor andere partijen. Gemeentebelangen is vooral tevreden met het maatwerk per kern dat door het hele akkoord heen een belangrijke rode draad is en de extra ruimte die geboden wordt aan inwonersinitiatieven, onder andere door de vorming van een leefbaarheidsbudget."

Sietske Klein-de Jong: ,,De VVD is blij dat het akkoord een goed financieel beleid bevat zonder lastenverzwaring. Daarnaast zijn we tevreden dat we gaan inzetten op het verminderen van regels, waar mogelijk."

Daan Russchen: ,,De PvdA Buren is erg tevreden met de evenwichtige inhoud van dit akkoord, er zijn van alle partijen herkenbare standpunten ingekomen. Er is veel aandacht voor preventie en sociale samenhang, voor de PvdA belangrijke thema's."

Het coalitieakkoord is online bte ekijken op https://www.buren.nl/over-ons/coalitieakkoord/