• het Bestuur op voorgrond van links naar rechts Alice Tjaden, Hanny de Rooij, Ray Peters, achtergrond vanaf links Frans van Oostveen, Rijk van Alfen en Will van Rhee

    Hanny de Rooij

Nieuwe bestuursleden voor Stichting Burgerweeshuis Tiel

TIEL Het College van Regenten van de Stichting Burgerweeshuis Tiel bestaat uit vijf bestuursleden en een administrateur. Door het vertrek van Mya van Amersfoort en Frits Coumans ontstonden er twee vacatures. Die heeft de stichting kunnen opvullen door de komst van Alice Tjaden, manager GGD Rivierenland en Rijk van Alfen, financieel deskundige bij SCW/Woongaard.

Het College bestaat nu uit: Frans van Oostveen, voorzitter Will van Rhee Secretaris, Rijk van Alfen penningmeester, Hanny de Rooij bestuurslid onder andere belast met pachtzaken en Alice Tjaden. Ray Peters is de administrateur van de Stichting.

De Stichting ondersteunt projecten voor de jeugd (27 jaar) in Tiel of projecten door Tielse jeugd in derde wereldlanden. Tevens ondersteunt de Stichting projecten voor Tielse mensen (zonder leeftijdsgrens) met een verstandelijke beperking.

Wie een mooi jeugd project heeft, kan de site checken of het in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning. Info: www.burgerweeshuistiel.com