• Ab Donker

Start twee rioleringsprojecten in het najaar

TIEL Vooruitlopend op het nieuwe rioleringsplan stelt het Tielse college de raad voor om dit najaar twee rioleringsprojecten uit te voeren en hiervoor geld beschikbaar te stellen uit de voorziening riolering. Het gaat om de aanleg van drainage in de Begoniastraat en Scheeringlaan en vervanging van het riool in de Grotebrugse Grintweg.

De vervanging van het riool in de Grotebrugse Grintweg is onderdeel van een groter project om de verkeersveiligheid te verbeteren en de geluidsbelasting op de woningen te verlagen. Daarvoor ontvangt de gemeente subsidie. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de gemeente nog dit jaar starten met de uitvoering.

Voor het project in de Begoniastraat en Scheeringlaan geldt dat de gemeente gaat zorgen dat nog voor komende winter de stand van het grondwater wordt verlaagd. De raad ontvangt een raadsvoorstel.