• Esther Coumans

Neem een kijkje achter de schermen bij start realisatie FluviaTiel

TIEL Belangstellenden kunnen woensdag 7 juni van 19.00 uur tot 20.30 uur een kijkje nemen achter de schermen van het project FluviaTiel. In kleine groepjes wordt iedereen mee het gebied in genomen. Aanmelden kan tot en met 6 juni via toon@wetering.nl.

De excursie bestaat uit een wandeling met begeleiders van gemeente, waterschap en de aannemer. De groepjes wandelen over de dijk die versterkt wordt en door het aan te leggen waterrijke natuurgebied van FluviaTiel, fase 1. Bij nat weer zijn laarzen en regenkleding aan te bevelen. Het verzamelpunt van de excursie is op de dijkafrit Echtelsedijk, ter hoogte van de Zwaluwstraat.

FluviaTiel in het kort

FluviaTiel is een bijzondere gebiedsontwikkeling waar de gemeente en het waterschap werken aan veiligheid (dijkversterking), verminderen van kwelwater en meer ruimte om water op te vangen in extreem natte tijden. Wonen, recreatie en natuur worden gecombineerd in het gebied dat ligt tussen de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de haven en de woningen aan de Zwaluwstraat. De binnenstad met haar voorzieningen ligt op korte afstand. En dat alles langs de de Waal. Een uniek stukje Tiel, voor iedereen toegankelijk.

De uiterwaard krijgt een nieuwe inrichting. Door de aanleg van onder andere een geul, natuurlijk grasland en ooibos ontstaat nieuwe natuur in de Kleine Willemspolder. In de nattere gedeelten komen vlonders. Hierdoor wordt het gebied beter toegankelijk om vrij door het gebied te wandelen. Via een wandelpad is het zandstrand aan de geul bereikbaar, waar bezoekers heerlijk kunnen zonnen aan het water.

Vragen over de uitvoering kunnen worden gesteld aan de omgevingsmanager van de aannemer, Toon van Mierlo,06-51487988, toon@wetering.nl. Info: www.tiel.nl/fluviatiel. Hier is ook de ontwerptekening te bekijken.

Tiel- Oost droger en mooier

FluviaTiel fase 1 is één van de maatregelen van het programma Tiel-Oost droger en mooier. In dit programma werken gemeente en Waterschap Rivierenland samen met inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk, waarin 'leven met water' nu en in de toekomst werkelijkheid is. FluviaTiel is ook een onderdeel van Waalweelde waarin verschillende overheden en andere partijen samenwerken aan een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal. Info: www.waalweelde.nl.