• Rita Boer Rookhuiszen
  • Rita Boer Rookhuiszen

Presentatie werkboek biodiversiteit voor fruittelers

RANDWIJK Gelders gedeputeerde Peter Drenth en de voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) Gerard van den Anker ontvingen uit handen van Henri Holster van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor de eerste gedrukte exemplaren van 'Bijen in de boomgaard'. Een bijzonder werkboek voor fruittelers dat tot doel heeft meer biodiversiteit van het insectenleven in boomgaarden te stimuleren. Het werkboek is voor geïnteresseerden gratis te downloaden via www.defruitmotor.nl.

De overhandiging vond plaats tijdens een speciale bijeenkomst op de Proeftuin van Wageningen University & Research (WUR) te Randwijk, in aanwezigheid van vele genodigden die zich allen betrokken voelen bij het Betuwse landschap. Voorafgaand belichtten diverse sprekers de verschillende kanten van biodiversiteit. Dit alles was mede mogelijk gemaakt door de WUR, Fruitmasters, NFO en de Centrale Adviesdienst Fruitteelt.

WILDE BESTUIFERS ,,Wilde bestuivers zijn net zo belangrijk als de honingbij'', aldus Arjen de Groot van Wageningen University & Research (WUR), een van de auteurs. ,,Net als andere insecten in de boomgaard zoals oorwormen, lieveheersbeestjes, sluipwespen, roofmijten en gaasvliegen. We weten eigenlijk allang dat de versimpeling van het landschap diversiteit terug dringt. Het zorgt namelijk voor gebrek aan voedsel, nestel en schuilplekken. Zeker in de Betuwe kunnen we daar iets aan doen. Boomgaarden zijn belangrijk voor het behoud van bijen en andere insecten. Niet alleen tijdens de bloei, ook daarvoor en daarna. Je moet dus zorgen dat er ook dan voldoende voedsel is. Dat kan door gevarieerde hagen en bloemranden van inheemse en meerjarige soorten met bloeiers in alle perioden te zorgen.''

GASTVRIJ VOOR D EBIJ Een rijk insectenleven is van groot belang voor de fruitteelt. Honingbijen, wilde bijen en andere insecten zoals zweefvliegen zorgen voor de bestuiving en de kwaliteit van fruit. Hoe meer verschillende soorten van met name wilde bijen er zijn, hoe hoger de opbrengsten aan fruit worden, toont onderzoek aan. De gestage afname van het aantal soorten is dan ook zorgelijk. Hoewel naar de oorzaken nog volop onderzoek gaande is wordt wel nagedacht over maatregelen die de biodiversiteit versterken. In ieder geval is duidelijk dat telers door zelf 'gastvrij voor de bij' te zijn al veel kunnen bereiken. Zoals met de aanleg van bloemstroken, het planten van gevarieerde hagen, de aanpassing van het maaibeleid en het zorgen voor nestelgelegenheid. Het werkboek 'Bijen in de boomgaard´ biedt daarvoor praktische handvaten.

OVERHEID EN BURGERS ,,Als overheid en individuele inwoner kun je ook een bijdrage leveren door gezamenlijk voor zoveel mogelijk aaneengesloten insectenvriendelijke beplanting en bemaaiing te zorgen'', laat Hilde Engels, voorzitter van De Fruitmotor weten. ,,We proberen boeren en burgers te verbinden en werken aan de verspreiding van dit soort praktische kennis. Dit werkboek is dan ook niet af, een volgende versie wordt bijgewerkt met nieuwe kennis.'' Gedeputeerde Drenth verklaart dat de Provincie Gelderland graag bijdraagt. Hij is bereid om ervoor te zorgen dat in de bermen langs de Gelderse provinciale wegen bloemenzaad gebruikt wordt. ,,Maar dan wil ik wel de juiste mix weten. Zeg wat er in moet dan zorg ik dat het er in komt.'' Van den Anker vindt dat door de samenwerking tussen De Fruitmotor en de WUR biodiversiteit voor hem een heel andere dimensie heeft gekregen. ,,Het is aan ons om samenwerken aan biodiversiteit en landschap uit te dragen. We gaan dit boek graag verspreiden onder onze telers.'' Hij wijst echter ook op de schaduwzijde van biodiversiteit voor telers. ,,Denk bijvoorbeeld aan mezen, muizen, wantsen en de perenbladvlo. We moeten daarop lerende weg antwoord op zien te vinden en boeren moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Ik ben dan ook blij dat Hak nu bereid is om meer te betalen aan telers, dat is een mooi statement voor andere branches.''

SAMENWERKING Het boek, in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kwam tot stand door de samenwerking tussen De Fruitmotor en het onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers. Hierin werken De Fruitmotor, diverse fruittelers en de Proeftuin Randwijk van Wageningen University & Research (WUR) sinds 2017 samen. Jeltje Stam en Arjen de Groot van WUR en Henri Holster van De Fruitmotor schreven de tekst. Het werkboek staat vol met praktische tips en aanwijzingen voor het bij-vriendelijke beheer van boomgaarden. Met dank aan de kennis en ervaringen gedeeld door de betrokken fruittelers: Wilfred van Driel (Geldermalsen), Gerard Tetteroo (Meteren), Teus Blankenstijn (Kesteren), Bert den Haan (Kerk-Avezaath) en Toon Vernooij (Cothen).