• Marjon Beijer

Nattigheid

Ik heb heel wat stappen gezet in de plaatselijke politiek, maar ik leer nog steeds bij. De uitspraak "we voelen ons in de schoenen gepist", die de krant optekende uit de mond van de Tielse D'66 fractievoorzitter Ton Zuidema, had ik in het politieke circuit nog niet eerder gehoord. De aanleiding voor deze van elke bestuurlijke diplomatie gespeende reactie was het vertrek van de raadsleden Robert van Galen en Liesbeth Rooders uit de fractie. Dit tweetal had deze urinale aanslag op het schoeisel van hun ex-fractievoorzitter op hun geweten. Ik probeerde me voor de geest te halen hoe dat dan in de praktijk zijn beslag had gekregen. Dat Robert het voor elkaar had gebokst bij de boze Zuidema de schoenen vol te wateren, zou met een beetje fantasie nog mogelijk zijn. Hoewel, mannen plassen doorgaans staand. Het risico dat je daarbij over je eigen schoenen druppelt, is dan ook aanzienlijk groter dan de kans dat je andermans schoenen weet te raken. Voor Liesbeth lijkt me dat helemaal een welhaast ondoenlijke opgave. Ze werkt weliswaar bij het ziekenhuis, maar ook daar zullen ze geen medisch verantwoorde methode voor handen hebben om zo'n kunststukje in praktijk te brengen.

Zuidema heeft in ieder geval nattigheid gevoeld, dat zult u met me eens zijn. Maar hij vond niet dat die twee weglopers hem nu, om nog even in schoenentaal te blijven, bij de veter hadden. "Het liep niet helemaal zoals het moet lopen", zei hij voor de camera van de StadsTV. Niet helemaal? Als je als fractie vanaf november van het vorig jaar al met een mediator om de tafel zit, lijkt het me eerder een kwestie van "helemaal niet." Het enige dat D'66 aan de op niets uitlopende bemiddeling heeft overgehouden, zal een forse rekening van de professionele gladstrijker zijn, die de partijkas danig zal aantasten. Intussen heeft Tiel wel een primeur. Na de verrassende Brexit in het Verenigd Koninkrijk komt Tiel nu even verrassend op de proppen met de GRexit van D'66. De exit van Van Galen en Rooders, die onder eigen vlag verder gaan. GRexit. Dat lijkt me een aardige naam voor hun nieuwe partij. Partij nummer tien in de Tielse gemeenteraad, die steeds meer op een kippenhok gaat lijken. Zaterdag ben ik nog even door de stad gewandeld om te vernemen hoe men op straat denkt over de schoenenpisserij in de gelederen van D'66. Allemaal gezeik, zei iemand in het voorbijgaan.

Jan Beijer

(reageren: jbeijer@upcmail.nl)