• Een Engels koor op het bordes bij het Museum Buren & Oranje.

    BDUmedia archief

Museum Buren en Oranje opent met expositie over Willem V

BUREN Het Museum Buren en Oranje opent maandag 1 april weer zijn deuren voor het publiek. De inrichting van het museum is na 33 jaar bijna geheel vernieuwd. Veel papieren informatie heeft plaats gemaakt voor interessante voorwerpen, zoals keramiek, penningen, exclusieve foto's en prenten. Op de openingsdag gaat ook de tentoonstelling over Willem V van start. "Een werkelijk unieke collectie aardewerk en prenten over deze minst bekende Graaf van Buren. Willem V was een democraat in hart en nieren, maar geen sterke persoonlijkheid. Hij hoorde alle verhalen aan, maar nam pas na lang wikken en wegen een beslissing", aldus museum-medewerkster Clazien Bleijenberg-Maas.

,,Willem V werd in 1748 geboren als zoon van stadhouder Willem IV en Anna van Hannover. Zijn geboorte werd groots gevierd. Toen hij drie was overleed zijn vader en was hij dus in naam al stadhouder. Zijn moeder werd zijn regent. Maar ook zij overleed, toen Willem 10 was. Willem trad op 19-jarige leeftijd in het huwelijk met de 16-jarige Wilhelmina van Pruisen, een knap en slim meisje, die in alles het tegengestelde was van haar man. Terwijl Willem V nogal besluiteloos was en erg afhankelijk, was Wilhelmina juist erg voortvarend. In 1780 werd bijvoorbeeld de Engelse oorlog verloren, omdat Willem de vloot had verwaarloosd. Dit omdat hij niet kon kiezen tussen geld steken in de vloot of in het leger. Dus werd er in beide niet geïnvesteerd. Willem V en Wilhelmina kregen vijf kinderen van wie er één doodgeboren werd en één na een dag overleed. Zoon Willem zou zijn vader later opvolgen, niet als stadhouder maar als koning Willem I. Wat nu in het Museum bijeen is gebracht aan voorwerpen over hem, mag best uniek worden genoemd." 

Het Museum meldt verder dat het bestuur besloten heeft een Cavalcade schilderij, dat thans in bruikleen is, aan te schaffen. Daarvoor wordt in maart een crowdfunding gestart, waarvan natuurlijk wordt gehoopt dat velen er aan zullen bijdragen. Het Museum zoekt nog naar vrijwilligers, die een halve dag per week beschikbaar willen zijn voor het werk aan de kassa en voor informatie