• Jan Hogendoorn
  • Jan Hogendoorn

Met koets en Friese paarden naar laatste rustplaats

MAURIK Afgelopen week is mevrouw C.D. de Jong-van Eck met een koets bespannen met vier Friese paarden naar haar laatste rustplaats gebracht. Mevrouw de Jong, beter bekend als "Zus" heeft zo'n 50 jaar het café "Hier is 't" gerund. Daarvoor hielp ze al als jong meisje in hetzelfde café, dat toen van haar ouders was. De laatste jaren woonde ze naast het café en kon ze, gezien haar gezondheid, niet meer mee helpen. Wel kon ze nog van het uitzicht over het buitenterras genieten.