• Esther Coumans

Meer ruimte voor water in Tiel

TIEL Voor de doorstroming en de opvang van (regen)water heeft Tiel extra ruimte nodig. De gemeente Tiel en het Waterschap Rivierenland hebben daarvoor een pakket aan maatregelen genomen. Zo zijn de sloten verbreed op het bedrijventerrein Kellen, ten noorden van de A15. Nieuwe waterkommen zijn aangelegd op het braakliggende terrein tussen het spoor en de bedrijfspanden. De sloten en waterkommen zijn voorzien van ondiepe oeverranden waar planten kunnen groeien en dieren hun voedsel zoeken.

Ook langs de Doode Linge wordt meer ruimte gecreëerd door het graven van een nevengeul ter hoogte van de Rijsakkerweg. Waterschap Rivierenland en de gemeente Tiel hebben loon- en grondverzetbedrijf Bongers uit Tiel de

opdracht gegeven om het werk uit te voeren. Het werk duurt tot eind maart.

De maatregelen maken deel uit van de kwaliteitsverbetering van bedrijventerrein Kellen welke mede mogelijk wordt gemaakt door de Provincie Gelderland.

Info: www.tiel.nl, www.waterschaprivierenland.nl