• Kees van den Heuvel

Meer oplaadpunten voor elektrische auto's

TIEL Tiel wil meer oplaadpunten voor elektrische auto's aanleggen. Eén per parkeerplaats en zelfs meerdere als blijkt dat er van bestaande oplaadpunten veel gebruik wordt gemaakt.

 

Op dit moment zijn er elektrische oplaadpunten op de parkeerterreinen Bleekveld, Burgemeester Hasselmanplein en Oude Haven. De parkeerplaatsen Waalkade, Poort van Santwyck, Brugstraat en Taluud worden binnenkort ook uitgerust met een oplaadpunt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat onlangs besloten.

Er komt pas een tweede oplaadvoorziening zodra blijkt dat het eerste oplaadpunt aantoonbaar in trek is. Dit is het geval als een oplaadpunt op doordeweekse dagen van 7.00 tot 22.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur minstens vijftig procent van de tijd bezet is. Op de drie genoemde parkeerplaatsen ligt het gebruik binnen deze periodes momenteel op 10 tot 35 procent.

De gemeente biedt bewoners en ondernemers van de binnenstad de mogelijkheid om hun auto tijdens winkelopeningstijden te koppelen aan bestaande oplaadpunten. Buiten winkelopeningstijden moeten ze terechtkunnen op een exclusief oplaadpunt vlakbij hun woning of bedrijf.

De kosten worden geraamd op 2.500 euro per oplaadpunt. Voor de plaatsing van de oplaadpalen lift Tiel mee op een concessie van de provincies Gelderland en Overijssel die momenteel aan aanbestedingsprocedure voorbereiden die vanwege de samenwerking tussen de provincies naar verwachting voordeliger zal uitpakken. De uiteindelijke kosten kunnen volgens b en w lager uitvallen afhankelijk van het aanbestedingsbedrag van de kandidaat-concessiehouders. De kosten voor het plaatsen en bijplaatsen van laadpunten worden gedekt uit het parkeerfonds.

Het gebruik van de laadpalen in en rond de binnenstad wordt jaarlijks gemonitord. Afhankelijk van de resultaten wordt bekeken of er meer oplaadpunten nodig zijn.