• ANP

Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt 

TIEL In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016.  Dat zijn er 1.543 minder dan eind maart. De daling is sterker, dus gunstiger, dan de landelijke daling met 2,1%. Bovendien stijgt het aantal vacatures. Dat zijn signalen dat de arbeidsmarkt aantrekt. De afgelopen jaren zijn werkgevers wel op een andere manier personeel gaan werven. Zo zetten steeds meer bedrijven social media in.

In april kende UWV in Gelderland minder nieuwe WW-uitkeringen toe dan een maand eerder. Ook ten opzichte van april 2015 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen lager. Deze afname is zichtbaar in de meeste sectoren. Oorzaken van de daling zijn naast economisch herstel ook seizoeninvloeden. Zo namen de nieuwe WW-uitkeringen sterk af in de horeca, bouw en bij uitzendbedrijven. Een ander signaal dat de arbeidsmarkt verbetert is het stijgende aantal vacatures.

De afgelopen jaren zijn werkgevers op een andere manier personeel gaan werven. Dit blijkt uit onderzoek van UWV onder 4.700 werkgevers die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Advertenties in kranten zijn vervangen door vacatures op internet en in social media. De meeste vacatures werden in 2015 vervolgens vervuld via relaties. Daarnaast nemen werkgevers veel personeel aan via open sollicitaties. Vooral groepen die moeilijk aan een baan komen, zoals ouderen en laag opgeleiden, vinden vaker dan gemiddeld werk via vrienden en kennissen en open sollicitaties. Omdat steeds meer bedrijven social media gebruiken om personeel te werven, organiseert Twitter een online banenmarkt.

In de arbeidsmarktregio Rivierenland is het aantal WW-uitkeringen in april met 2,6 procent gedaald tot 5.625 uitkeringen. Dat zijn er 153 minder dan eind maart. De daling is sterker, dus gunstiger, dan de landelijke daling van 2,1%. Vergeleken met een jaar geleden is er ook sprake van een daling in Rivierenland.

Het aantal nieuwe uitkeringen is in vrijwel alle sectoren gedaald. Er zijn in april vooral minder nieuwe WW-uitkeringen toegekend aan mensen met beroepen in de verkoop, techniek en transport en logistiek.