• In de regio Gelderland-Zuid was was er een stijging van 1,7% t.o.v. een jaar eerder

    Local Focus op basis van gegevens CBS
  • Local Focus

Meer brandweerlieden Gelderland-Zuid; landelijke trend dalend

TIEL Begin dit jaar waren er in Nederland ruim 24 duizend brandweerlieden actief. Dat zijn er net iets minder dan een jaar eerder, zo meldt het CBS donderdag (20/6). In de regio Gelderland Zuid was sprake van een lichte stijging (1,7%) ten opzichte van een jaar geleden. In totaal werken er bij de brandweer iets meer dan 28 duizend mensen: 3,9 duizend van hen is ondersteunend personeel, zoals administratief medewerkers en baliepersoneel.

Hoewel het aantal brandweerlieden in Nederland al jarenlang daalt, lieten cijfers uit 2017 en 2018 juist weer een lichte toename zien. Deze toename zet dus niet door, wat betekent dat er nog altijd een tekort is aan brandweerpersoneel. Het is daardoor voor sommige regio's moeilijk om in geval van nood altijd voldoende personeel klaar te hebben staan. Afgelopen week kon de brandweer van het Zeeuwse Sluis bijvoorbeeld niet uitrukken bij een woningbrand, omdat er niet op tijd genoeg brandweerlieden opgetrommeld konden worden. Dit probleem speelt vooral overdag, zo bevestigde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vorige week nog.

VRIJWILLIGERS Hoewel er in het afgelopen jaar iets meer beroepsbrandweerlieden bijkwamen, nam het aantal vrijwilligers bij de brandweer verder af. Het totaal aantal brandweermannen- en vrouwen daalde vorig jaar het hardst in de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (-12 procent). Hier zwaaiden vooral veel vrijwilligers af.

Vrijwilligers zijn voor bijna alle korpsen de voornaamste groep brandweerlieden. In een aantal regio's, zoals Amsterdam-Amstelland (-14 procent) en in de regio Twente (-5 procent), daalde dit aantal hard. In de regio Utrecht wist de brandweer juist weer veel vrijwilligers aan zich te binden.

Het aantal beroepsbrandweerlieden daalde relatief snel in Groningen, Friesland en in de Gooi en Vechtstreek. Over het algemeen steeg het aantal beroepsbrandweerlieden wel.

Bij de brandweer werken zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Alleen in de korpsen Haaglanden, Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond bestaat het merendeel van de personeelsbestand uit beroepsbrandweerlieden. In overige regio's zijn vrijwilligers in de meerderheid.

TEKORT AAN BRANDWEERLIEDEN Het is voor de brandweer lastig om voldoende vrijwilligers te werven en te behouden, omdat mensen tegenwoordig bijvoorbeeld vaak niet meer in dezelfde plaats wonen en werken. Sommige gemeenten en veiligheidsregio's proberen dit op bijzondere manieren op te lossen. Zo geeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug aspirant-vrijwilligers voorrang op een huurwoning. In de veiligheidsregio Midden Holland lossen ze het weer anders op: gratis werkplekken en wifi moeten hier voor meer vrijwilligers zorgen.