• Werkzaak helpt mensen aan werk

    Wim Timmermans

Werkzaak is sterk door samenwerking alle 8 regiogemeenten

TIEL Gezien de uitstroom naar werk en de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening door belanghebbenden kan worden geconcludeerd dat Werkzaak beantwoordt aan haar doelstelling en goed presteert tegen reële kosten. Dit schrijft BMC Advies B.V., in het evaluatierapport dat zij onlangs, in opdracht van het bestuur van Werkzaak, afrondde.

Het evaluatierapport van Werkzaak maakt duidelijk dat samenwerken op het gebied van werk en inkomen door alle acht gemeenten uit de regio Rivierenland meerwaarde heeft. Werkzaak presteert goed op haar belangrijkste opgave: de arbeidsmarktkansen van de doelgroepen vergroten.

Een belangrijke voorwaarde voor succes van Werkzaak is de samenwerking van alle acht gemeenten. Dat kan altijd beter, daarom is en blijft het bestuur van Werkzaak de komende tijd in gesprek om invulling te geven aan de toekomstige ambities. Met de aangedragen verbeterpunten ziet Werkzaak mogelijkheden om de verbinding tussen werkzoekenden, gemeenten, werkgevers, onderwijs en maatschappelijke nog verder te versterken. Juist om zo efficiënt mogelijk om te gaan met lagere budgetten die in het sociaal domein beschikbaar zijn.

Werkzaak: Talent werkt voor Rivierenland

Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. In een netwerk van organisaties werkt Werkzaak samen om de arbeidsmarktregio optimaal te bedienen. De visie van Werkzaak Rivierenland is: Talent werkt voor Rivierenland. Meer mensen aan het werk, op basis van hun kwaliteiten, daar zet Werkzaak Rivierenland zich voor in.