• Marcel Antonisse

Spanning op arbeidsmarkt Rivierenland neemt verder toe

TIEL In augustus is de WW in Gelderland licht gestegen, tot iets meer dan 26 duizend WW-uitkeringen. Het aantal vacatures nam echter nog sterker toe, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt verder is gestegen. Dat is gunstig voor wie werk zoekt, maar werkgevers hebben moeite om personeel te vinden.

Ook in Rivierenland is het aantal WW-uitkeringen iets gestegen, tot bijna 2.900, maar ook hier nam het aantal vacatures nog sterker toe. In Rivierenland is de arbeidsmarkt krap en staan er dus gemiddeld genomen weinig werkzoekenden tegenover elke vacature. Dat is gunstig voor wie werk zoekt, maar werkgevers hebben moeite om personeel te vinden.

Eind augustus verstrekte UWV in Rivierenland 2.888 WW-uitkeringen. Dit zijn 52 uitkeringen meer dan eind juli en betekent een lichte stijging van 1,8% over de afgelopen maand. Elk jaar neemt in de zomerperiode het aantal mensen dat een beroep doet op de WW toe. Dat komt vooral door de zomervakantie in het onderwijs. Veel tijdelijke contracten in die sector worden in die vakantieperiode niet verlengd. Ook uitzendkrachten worden in die vakantieperiode minder ingehuurd. Dat is goed terug te zien in de aantallen WW per sector. In absolute zin betreft het echter kleine aantallen. Dat de WW in Rivierenland in augustus iets is gestegen, betekent dus geen breuk met de dalende trend. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland 15% lager.

SPANNING STIJGT Het lagere aantal WW-uitkeringen vergeleken met een jaar geleden past in het beeld dat ook in Rivierenland de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Tegenover elke vacature staan steeds minder mensen die werk zoeken. Gemiddeld neemt de kans op werk daardoor toe. Voor werkgevers is het steeds moeilijker om geschikt personeel te krijgen.