• Gemeente Buren

    gemeente Buren

Opvoedweek: aandacht voor peuters

MAURIK Het is de Week van de Opvoeding! Het thema is: hand in hand. Samen met ouders of opvoeders, spelen ook de school, maatschappelijke organisaties, sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding. Dat idee sluit helemaal aan bij de campagne 'Ieder kind een koffer vol kansen' van de gemeente Buren, die dit jaar van start ging. Samen maken we ons er hard voor dat ieder kind gezond, veilig en kansrijk opgroeit.

Kinderdagverblijf Buitenpret doet mee aan de campagne. In de Week van de Opvoeding vertellen zij wat de baby's, dreumesen en peuters zoal leren. Linda Sap, pedagogisch coach: ,,We laten onze ouders zien hoe we elke dag bezig zijn met spraak- en taalontwikkeling. We gebruiken daarvoor het VVE-totaalprogramma van Uk & Puk. Elke zes weken is er een ander thema. De ouders krijgen per thema een e-mail met de woorden en liedjes die we daarbij gebruiken. Zo kunnen ze er thuis bij aansluiten. Gisteren was de eerste ouderbijeenkomst, met Ingrid Copier van het consultatiebureau. Ook vanavond van 17.00 tot 19.00 uur zijn Buitenpret-ouders welkom in Rijswijk. Dan is onze kinderlogopediste Yvonne Dols-Koopman erbij om vragen te beantwoorden." Buitenpret heeft overigens niet alleen aandacht voor de 0- tot 4-jarigen. ,,Met de kinderen van de buitenschoolse opvang maken we een zwerfboekenstation. Zo stimuleren we hen om lekker te lezen. De stapel boeken ligt klaar, nu moeten we alleen de kast nog timmeren!"

De gemeente Buren heeft veel aandacht voor goede peuteropvang, vertelt beleidsmedewerker sociaal domein Diana Grudzinska. ,,De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een zo goed mogelijk jeugdaanbod. Samen met de kinderopvanglocaties, jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau en de scholen. Voor jonge kinderen is het goed om naar de opvang te gaan. Ze zijn in een fijne, taalrijke omgeving waardoor ze andere dingen leren dan thuis. Samen spelen met leeftijdgenootjes, interessant speelgoed ontdekken, woordjes oefenen en gewoon plezier hebben. Elk kind verdient een goede toekomst. Daarom ben ik heel blij met het mooie aanbod dat we in onze gemeente hebben! In bijna elke kern zit wel een locatie voor peuteropvang."

De gemeente vindt het belangrijk dat alle peuters dezelfde kansen krijgen. ,,Tweeverdieners kunnen kinderopvangtoeslag krijgen van de Rijksoverheid. Maar gezinnen met één inkomen niet. Daarom geven wij deze ouders een inkomensafhankelijke subsidie. Daarnaast willen we taalontwikkeling stimuleren. Als het consultatiebureau zegt dat een peuter wat extra hulp nodig heeft met taal, dan krijgt het kind een VVE-indicatie. Wij vergoeden dan één dagdeel opvang volledig. In 2020 worden dat zelfs twee gratis dagdelen."