• Foto: Esther Coumans/BDU

Lingecollege Heiligestraat ook gasloos

TIEL Het havo-vwo gebouw van het Lingecollege aan de Heiligestraat wordt gerenoveerd. Er wordt gasloos gebouwd.

door Wim Timmermans

De plannen voor het Lingecollege komen inmiddels echt op stoom. Ook het havo-vwo gedeelte wordt gasloos gebouwd. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. In het najaar 2018 was daar nog geen geld voor.

Maar de raad wilde dat er toch gasloos gebouwd zou gaan worden. Bij de behandeling van de begroting van 2019 verzochten Pro Tiel, CDA, CU, GroenLinks en D66 het college te zorgen voor een gasloos havo-vwo gebouw. Het verzoek werd unaniem gesteund. Inmiddels heeft het college het benodigde budget, 700.000 euro, gevonden. Er is een rentevoordeel. Daardoor kan nu worden ingespeeld op de energietransitie. Gas wordt de komende jaren vervangen door elektra en warmte.

Het bedrag van 700.000 euro had ook besteed kunnen worden aan de verbouwing van het vmbo. Maar daar is niet voor gekozen. Het college onderzoekt opties voor renovatie van het vmbo met hun financiële gevolgen.

Het voorstel leidde tot tevreden reacties in de commissie Samenleving. Er waren complimenten voor het college over de gevonden oplossing. Er was blijdschap over de voorbeeldfunctie van de gemeente. Een opgeluchte Marcel Melissen sprak van een mooie dag: „dit is democratie aan het werk." Hij wees er wel op dat de gemeente geluk had dat de rekenrente was aangepast.

Dave Verbeek (PvdA) was op zoek naar middelen voor het vmbo. „Het gaat om duurzame oplossingen. Dus de energiebehoefte gaat omlaag. En de kosten voor de school dus ook. Kan het college met het Lingecollege in gesprek om te kijken of er daarmee een klein beetje kapitaal kan worden opgebouwd voor het vmbo?" Marcel Melissen twijfelde daarover. „De school investeert zelf ook. Er moet nog aanbesteed worden in een krappe markt. De post onvoorzien is laag." Hij wil zijn best doen, maar garandeert geen succes. „We weten dat er nog te weinig geld is gereserveerd voor het vmbo." Hij gaat hard op zoek naar geld om ook het vmbo op orde te krijgen.

Het resultaat van die zoektocht komt in 2019 naar de raad. Het besluit over het havo-vwo gebouw is een hamerstuk in de raad.