• Manege HartenHoeve

    Manege HartenHoeve

Kwaliteit en veiligheid zwaar onder de maat bij Harten Hoeve

DEIL In het najaar van 2018 startte de toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning van de GGD Gelderland-Zuid, naar aanleiding van signalen over de kwaliteit van zorg, een onderzoek naar de zorgmanege Harten Hoeve BV in Deil. Dit onderzoek is samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd opgepakt. Uit de dinsdag gepubliceerde resultaten blijkt dat op zes van de zeven onderzochte normen verbetering nodig is. De toezichthouder adviseert aan gemeenten met cliënten op de zorgmanege om een verbetertraject te starten. Omdat het gaat om kwaliteit van zorg en de veiligheid van een kwetsbare groep inwoners stelden de gemeenten extra maatregelen in.

De gemeenten in regio Rivierenland hebben een raamovereenkomst met de Harten Hoeve op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De Harten Hoeve is een zorgmanege met in totaal negen locaties: acht in de gemeente West Betuwe en één in Buren (Zoelmond, de HartenWeide). De organisatie biedt op dit moment zorg en begeleiding aan 93 cliënten (volwassenen en jeugdigen) met verschillende indicaties (Wet langdurige zorg, Wmo, Jeugdwet). Ongeveer een derde van de cliënten woont op één van de locaties van de Harten Hoeve.

VERBETERTRAJECT MET EXTRA MAATREGELEN De toezichthouder adviseert om de Harten Hoeve een hersteltermijn te geven. Binnen die termijn moet de Harten Hoeve de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aanpassen en optimaliseren. De gemeenten volgen dit advies.

Omdat er veiligheidsrisico's voor een kwetsbare groep inwoners zijn, stelden de gemeenten daarnaast extra eisen waaraan de Harten Hoeve op korte termijn moet voldoen. De extra eisen betreffen het aanwezig zijn van bevoegd personeel en het hebben van gescheiden verblijven voor de verschillende doelgroepen. Ook verwijzen de gemeenten voorlopig geen nieuwe cliënten naar de Harten Hoeve.
De Harten Hoeve gaat nu aan de slag met een verbeterplan. De Harten Hoeve moet dit plan binnen vier weken ter goedkeuring bij de toezichthouder aanleveren.

De gemeenten zien zelf actief toe op de voortgang van de verbeteringen. Voor dit doel zetten de gemeenten een toezichthouder in bij de Harten Hoeve.