• foto Rias Immink

    foto Rias Immink

Koninklijke onderscheiding voor jubilerende kerkorganiste

RAVENSWAAIJ Burgemeester Jan de Boer heeft zondag 11 december een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Bep Zwezerijn-de Bruin (62) uit Ravenswaaij. Mevrouw Zwezerijn viert in december haar 50-jarig jubileum als kerkorganiste. Daarnaast heeft zij zich in de afgelopen decennia bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond zondag plaats na de kerkdienst, in de Sint Nicolaaskerk, aan de Lekbandijk in Ravenswaaij.

Verdiensten

- 1966 - heden. Kerkorganiste, thans van de Protestante Gemeente Ravenswaaij.

Als 12-jarig meisje begeleidde ze voor het eerst een kerkdienst op 1e Kerstdag 1966 op het kerkorgel van de Centrumkerk in Geldermalsen. Dit was in opdracht van de toenmalige onderwijzeres uit Beusichem, mevrouw Bulten, die vond dat ze dat wel kon. Nu, 50 jaar later, is ze nog steeds, één van de twee vaste organisten van de Protestante gemeente Ravenswaaij. Ze begeleidt gemiddeld 2 x per maand een kerkdienst en speelt bij bijzondere diensten zoals uitvaarten. Ook organiseert ze de uitvoering van de muziekstukken samen met de voorganger

- 1983 - heden: dirigente van het Kerkkoor Protestante gemeente Ravenswaaij.

Al 33 is ze de vaste dirigente. Ook hier was het weer mevrouw Bulten die zonder pardon het dirigentenstokje aan haar overdroeg. Het koor repeteert wekelijks, zingt in bijzondere diensten en treed op in kerken en verzorgingshuizen in omliggende gemeenten. Ze bezoekt zieke leden en regelt corsages en de kleding voor optredens.

- 1986 - heden: collecteleider bij en collectant van het Epilepsiefonds

- 1999 - heden: Secretaris van het Comité Herdenking 4 mei Maurik

Het comité organiseert jaarlijks een herdenkingsdienst in de Hervormde kerk van Maurik, met een kranslegging bij het oorlogsmonument en een er worden bloemen gelegd op het oorlogsgraf van een Britse Vliegenier uit WOII, Peter Burke Hill.

- 2001 - heden: Vrijwilliger bij Dorpshuis De Rozenhoek in Ravenswaaij.

- 2001 - heden: Activiteitenbegeleider bij Zorgcenta De Valentijn en Oranjehof in Buren.

Mevrouw Zwezerijn verzorgt de muzikale begeleiding van de weeksluitingen, 1x per 14 dagen in De Valentijn in Maurik. Ook in de Oranjehof verleent ze haar medewerking op muzikaal terrein en zingt ze met de bewoners.

- 2007- heden: Dirigent van De Rozenswaaijers in Ravenswaaij.

Het koor zingt gezellige liedjes van vroeger en is razend populair in met name verzorgingshuizen in de omgeving.

- 2008 - heden: dirigent van het Hervormd Kerkkoor Buurmalsen.

- 2008 - heden: Dirigent van het gelegenheidskoor (in het najaar) van Vrouwen van Nu Buren.

- 2005 - heden: Bloeddonor bij Sanquin. Twee maal per jaar