Kernbijeenkomsten in Ommeren, Buren en Maurik

OMMEREN Op donderdag 29 september houdt Gemeentebelangen Buren twee kernbijeenkomsten. Op 4 oktober vindt er nog een bijeenkomst plaats. De kernbijeenkomsten staan onder leiding van een van de raadsleden.

De locaties en tijden zijn als volgt:

Donderdag 29 september om 19:30 uur in Cafetaria Calimero, Ommerenveldseweg 9 te Ommeren (speciaal voor inwoners van Ommeren, Lienden, Ingen en Lingemeer). Op de agenda onder andere het maaien van de watergangen op het Lingemeer, voorzieningen in de verschillende kernen, voortgang van de Drieslag in Lienden en diverse door Gemeentebelangen gestelde vragen.

Donderdag 29 september om 20:00 uur in Huis van Buren, Kasteellaan 1 te Buren (speciaal voor inwoners van Buren, Erichem, Asch, Beusichem, Zoelmond, Zoelen en Kerk-Avezaath). Op de agenda onder andere het parkeren

in Buren, voorzieningen in de kernen en diverse door Gemeentebelangen gestelde vragen.

Dinsdag 4 oktober om 19:30 uur in het Gemeentehuis te Maurik, de Wetering 1 (speciaal voor inwoners van Maurik, Eck en Wiel, Rijswijk en Ravenswaaij). Op de agenda onder andere lopende zaken in Eck en Wiel, ontwikkelingen Doejenburg, verkeer in Maurik en diverse door Gemeentebelangen gestelde vragen.

Bewoners kunnen gewoon langskomen of even een email sturen naar info@gemeentebelangenburen.nl