Kentalis start behandelgroep TOS in Tiel

TIEL Kentalis is met een nieuwe behandelgroep voor kinderen tot vijf jaar in Tiel gestart. De groep is voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Dit houdt in dat ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. Wanneer een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, dan helpt vroegbehandeling bij het beter leren communiceren. De groep is gehuisvest in een school voor speciaal basisonderwijs 'De Wissel'.

Met de start van deze groep in Tiel speelt Kentalis in op de vraag die naar vroegbehandeling is in de omgeving van Tiel. Kinderen van 2 tot 5 jaar kunnen nu dichterbij huis naar een behandelgroep, waardoor de ouders meer betrokken kunnen worden bij de behandeling. In de groep leren kinderen op een speelse manier beter communiceren, omgaan met anderen en gevoelens te uiten. De groep bestaat uit maximaal zeven kinderen. Doel is het kind zo optimaal mogelijk voor te bereiden op deelname aan reguliere kinder-/peuteropvang of school. Afhankelijk van de ernst van de stoornis gaat het kind twee of vier dagen in de week naar de groep. Ook de ouder wordt bij de behandeling betrokken zodat hij/zij handvatten krijgt voor een (nog) beter contact met zijn kind.

Ciska van Egteren, behandelcoördinator: ,,Een taalontwikkelingsstoornis beïnvloedt de hele ontwikkeling van het kind. Specialistische behandeling is dan ook zo vroeg mogelijk nodig. Daarmee wordt voorkomen dat achterstanden op het gebied van leren en andere ontwikkelingsgebieden groter worden. De taalontwikkeling van kinderen heeft een gevoelige periode tot het zesde jaar. Als een kind niet de juiste hulp krijgt, is er een grote kans dat het kind in bijvoorbeeld groep 1 of 2 aanloopt tegen problemen als gevolg van de taalontwikkelingsstoornis. Het kind voelt zich steeds vaker onbegrepen, kan het zich steeds moeilijker uiten en voelen ouders en leerkrachten zich onmachtig. Bovendien zijn achterstanden vanaf die leeftijd moeilijker in te halen."

Info: www.kentalis.nl