Jubilaris bij Hosanna Lienden

LIENDEN Op dinsdagavond 31 maart was er een klein feestje bij de Christelijk Gemengde Zangvereniging Hosanna in Lienden. Jurry van Vessem werd in het zonnetje gezet omdat ze 65 lid was van de vereniging. Zij ontving van het bestuur een oorkonde en enkele geschenken en werd erelid van de vereniging.