• Partij voor de Dieren

Joop de Jonge uit Eck en Wiel verkiesbaar voor Provinciale Staten

ECK EN WIEL Burens gemeenteraadslid Joop de Jonge is kandidaat voor de Partij voor de Dieren bij de provinciale verkiezingen. Joop wil zich na 20 maart in Provinciale Staten inzetten voor een diervriendelijk Gelderland zonder jacht en zonder megastallen zoals de Knorhof: ,,Het is wettelijk slecht geregeld voor dieren in Nederland en de enige manier om daar iets aan te doen, is via de politiek."

Joop zette onder meer de problemen in de bio-industrie, het gifgebruik in de landbouw, en dier- en milieuvriendelijk groenbeheer en maaibeleid op de agenda in de gemeente Buren. ,,Maar bij steeds meer onderwerpen is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de provincie. Voor megastallen, zoals de in 2017 afgebrande varkensstal de Knorhof, verstrekt de gemeente de bouwvergunning en de provincie de milieuvergunning", licht Joop zijn beweegreden toe om zich ook op provinciaal niveau te willen inzetten.

De Partij voor de Dieren heeft nu twee zetels in de Gelderse Staten. Sinds de partij in 2006 in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd, is het aantal zetels in provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden bij elke verkiezing verder gestegen. Zetelwinst in Gelderland ligt dan ook in de lijn der verwachting. Joop: ,,Verdubbeling is zeker mogelijk, want steeds meer mensen ontdekken de Partij voor de Dieren. Wij stellen niet de belangen van een enkele groep mensen voorop, maar de belangen van de planeet inclusief alle bewoners."