• Tiel, 18 Mei 2014
    Haven met Jachthaven.
    Foto: Jan Bouwhuis.

    Foto Jan Bouwhuis

Inloopavond definitief ontwerp FluviaTiel fase 1

TIEL In het project FluviaTiel worden dijkversterking, verminderen kwelwateroverlast, wonen, recreatie en natuur gecombineerd. Op dinsdag 20 december organiseren de gemeente en de aannemerscombinatie Wetering / Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers een inloopavond waar belangstellenden onder andere het definitief ontwerp kunnen bekijken.

FluviaTiel betreft de herinrichting van het gebied tussen de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de haven en de Zwaluwstraat. De maatregelen vergroten de bescherming tegen overstroming, verminderen kwelwater en piping (wegspoelen grond onder de dijk). In FluviaTiel fase 1 wordt de bestaande dijk verhoogd en verbreed (klimaatdijk). Ook een deel van het Vijverterrein wordt opgehoogd. Door de verhoging en verbreding ontstaat de mogelijkheid om binnendijks woningen te bouwen. Dat gebeurt in fase 2. Onderdeel van fase 1 is verder dat in de Kleine Willemspolder natuurontwikkeling plaatsvindt en er recreatiemogelijkheden komen.

Inloopavond

Op dinsdag 20 december is er een inloopavond in de aula van basisschool De Achtbaan, Meeslaan 3. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen belangstellenden binnen komen lopen op het moment dat hen het beste past. Op de inloopavond is onder andere het definitief ontwerp te bekijken, is er uitleg over de werking van de klimaatdijk en informatie over de uitvoering.

Tiel-Oost droger en mooier

De aanleg van de klimaatdijk is ook één van de maatregelen om de wateroverlast in Tiel-Oost terug te dringen van het programma 'Tiel-Oost droger en mooier'. In dit programma werken gemeente en Waterschap Rivierenland samen met inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk waarin 'leven met water' nu en in de toekomst werkelijkheid is.

FluviaTiel biedt daarnaast de mogelijkheid om de fraaie ligging van de stad aan de Waal beter te benutten, een belangrijke doelstelling van het Masterplan Waalfront.

FluviaTiel is een samenwerking van de gemeente met Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland (Waalweelde) en de rijksoverheid.