Informatieavond leefbaarheid in Rivierenland

TIEL Mensen met een idee, wens of concreet plan om samen de leefbaarheid in hun wijk of dorp te verbeteren kunnen op 26 januari terecht in Regionaal archief Rivierenland, J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Vijf door de provincie gesubsidieerde organisaties, verenigd in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, zijn dan beschikbaar voor advies. De Leefbaarheidsalliantie is ingeschakeld door de provincie Gelderland, die bewoners wil stimuleren om samen aan de leefbaarheid te werken.

Mensen weten zelf het beste wat de leefbaarheid in hun omgeving verbindt. Ideeën om bijvoorbeeld een voorziening open te houden, activiteiten met ouderen te ondernemen of vluchtelingen te helpen met hun integratie? Dan kunnen belangstellenden tijdens deze avond hun kansen verkennen. De Leefbaarheidsalliantie biedt advies. Ook is er informatie over de subsidie die de provincie hiervoor beschikbaar heeft gesteld, in totaal 1,3 miljoen in 2017. Gedeputeerde Bea Schouten zal de mogelijkheden die de provincie haar bewoners biedt om aan leefbaarheid te werken toelichten.

Info en aanmelden: www.leefbaarheidgld.nl.

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vijf door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Huis van de Jeugd (HvdJ), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland. Onder de noemer 'Wow! Leefbaarheid' gaat de Leefbaarheidsalliantie in januari en februari heel Gelderland door, in samenwerking met de provincie Gelderland.