• Henk van den Burg

Infoavond Levend Landschap Maurik

MAURIK Het opruimen van zwerfafval, een Klompenpad vanuit Maurik, de aanleg van patrijzenhagen en kruidenrijke akkerranden voor meer akkervogels, vlinders, bijen en andere insecten. Dat zijn mooie ideeën die bewoners hebben aangegeven voor een mooier landschappelijk Maurik. Wie ook ideeën heeft om het landschap rond Maurik aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken is welkom op de bewonersavond Levend Landschap Maurik op donderdag 15 november. De informatieavond begint om 20.00 uur in Dorpshuis t Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik. Iedereen is welkom.

Maurik is een prachtig dorp met een mooi buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Vereniging Dorpsbelang Maurik (VDM) in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Na een oproep van Dorpsbelang Maurik afgelopen zomer hebben bewoners al enkele ideeën kenbaar gemaakt. Jong en oud is van harte welkom om verder mee te denken.

IDEEËN VERZAMELEN Tijdens de informatieavond op 15 november willen ze meer ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Maurik een impuls te geven. Belangrijkste thema's zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, aan de slag met streekeigen beplanting, aanleg wandelroute, noem maar op.

Als de ideeën zijn verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, een helpende hand of beschikbaar stellen van grond.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft veel ervaring met het ondersteunen van projecten als het Levend Landschap. Levend Landschap Maurik wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Buren en de Provincie Gelderland.

Info: info@dorpsbelang-maurik.nl, www.landschapsbeheergelderland.nl.