• Margreet Hendriks

Hondenbelasting Buren nader bekeken

BUREN Vier raadsleden van de coalitie waren tijdens de laatste raadsvergadering niet aanwezig. En dat bood kansen aan de oppositie. Dankzij deze afwezigheid werd een motie van het CDA om afschaffing van de hondenbelasting weer eens te bezien goedgekeurd. Het college heeft de opdracht gekregen om in de begroting van 2018 een aantal voorstellen op te nemen om de hondenbelasting af te schaffen.

 

Het afschaffen van hondenbelasting is in aanloop naar de verkiezingen altijd een dankbaar onderwerp. De VVD wil daar echter niets van weten en ziet meer in het aanpakken van hondenbelasting. Joop de Jonge (PvdD) trekt de vergelijking met hangjongeren die ook overlast kunnen veroorzaken. Christiaan de Lange (PCG) kaatst de bal terug door hem fijntjes mede te delen dat motorrijders eveneens belasting betalen en soms overlast veroorzaken. Sander van Alfen (GB) wijst op het feit dat 95% van de honden geen overlast veroorzaakt en de resterende 5% heel veel. En dat er op andere dieren ook geen belasting wordt geheven.

Wethouder Henk de Ronde heeft direct al een oplossing paraat. ,,Verhoog de ozb met 4% en alles is gedekt.'' Van Alfen meldt zuinigjes dat er wel meer oplossingen te vinden zijn. Het CDA benadrukt bij monde van Riny Veenis dat hondenbelasting een baatbelasting is en gezien wordt als aanvulling op de begroting. Cees van Oort (VVD) maakt een onderscheid tussen heffing en overlast. ,,De ergste vorm van overlast ligt op straat, niet in de brievenbus.'' Tijdens de uiteindelijke stemming stemden D66, PvdD, GB en CDA met samen 9 stemmen voor de motie. De PCG, VVD en PvdA met 8 stemmen tegen. Het al dan niet afschaffen van de hondenbelasting staat tijdens de begrotingsbehandeling begin november in ieder geval, zoals gebruikelijk in verkiezingstijd, op de agenda.