• Margreet Hendriks

Honden centraal tijdens begrotingsraad

MAURIK Honden en het al dan niet heffen van hondenbelasting stond centraal tijdens de laatste begrotingsvergadering. Het CDA en Gemeentebelangen toonden zich verbolgen dat een aangenomen voorstel van een paar maanden terug niet verwerkt was in de begroting. In dat door de gemeenteraad aangenomen voorstel verzocht de raad wethouder De Ronde een alternatief te vinden voor de opbrengsten van de hondenbelasting, zodat deze afgeschaft kan worden. Daar is niets van gekomen.

Het CDA hamerde er op om alsnog deze opdracht uit te voeren. Gemeentebelangen was een stukje op de stoel van de wethouder gaan zitten en had zelf een alternatieve begroting gemaakt. Ook dit was in een voorstel gegoten. Beide voorstellen werden echter door de andere partijen weggestemd.

De VVD kwam met het idee om buurtjutters te vragen ook hondenpoep op te gaan ruimen. Daarnaast zou het inzetten van een poepzuiger in de kernen wellicht eveneens uit de opbrengsten van de hondenbelasting betaald kunnen worden. De partij gaf aan graag in een kern deze pilot uit te voeren en dat na een half jaar te evalueren. Dit voorstel werd wel aangenomen.