• SLG
  • SLG
  • SLG

Herstel heggen en hagen in het rivierengebied en plant schaduwbomen voor vee

BEUSICHEM Bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Een van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Dit wordt opgepakt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

In het rivierengebied starten twee acties: het herstel van heggen en hagen en de aanplant van schaduwbomen. Via deze acties kunnen bewoners tegen aantrekkelijke voorwaarden landschappelijke beplanting aanschaffen. ,,Laten we met elkaar de eerste stap zetten naar een energieneutraal Gelderland en zorgen voor de aanplant van 100.000 bomen en struiken.


HERSTEL HEGGEN EN HAGEN Heggen en hagen vormen waardevolle en beeldbepalende elementen in het rivierengebied. Boeren gebruikten heggen duizenden jaren als perceelscheiding, vee- en/of wildkering en als producent van geriefhout. Prikkeldraad verving de heg als afscheiding. De heg verloor haar functie en is daardoor langzaam uit het landschap verdwenen. Projectleider Saskia Bemer van SLG: ,,Heggen hebben hun functie als perceelscheiding verloren, maar zijn des te belangrijker voor landschap en natuur. Door grote variatie in begroeiing en microklimaat bieden ze planten en dieren veel mogelijkheden. Met deze actie kunt u tegen een kleine eigen bijdrage beplanting aanschaffen voor de aanleg van een land­schapselement. Help mee en plant een struweelhaag, patrijzenhaag, bijenhaag of knip- en scheerheg."

AANPLANT SCHADUWBOMEN In het oude cultuurlandschap hebben bomen altijd een belangrijke rol gespeeld. De bomen leverden zaag,- en timmerhout, maar zorgden ook voor schaduw in de laan en voor het vee. Veel van deze bomen zijn verdwenen. Naast schaduw, zorgt de boom ook voor verkoeling voor mens en dier en legt de boom CO2 vast. Help mee en plant minimaal 3 schaduwbomen aan.

Dit initiatief wordt financieel mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

Info en aanmelden: www.landschapsbeheergelderland.nl/100.000-bomen-en-struiken