• Andre van der Vlerk

Helft Anadolum toch niet gelegaliseerd

TIEL De gemeenteraad van Tiel staat toch geen detailhandel toe in één deel van de Turkse supermarkt Anadolum.

Een raadsmeerderheid gaf het college van b en w in januari nog opdracht om Grotebrugse Grintweg nummer 59 na een jarenlange gedoogperiode te legaliseren. Op het pand rust een woonbestemming. Naast het pand ligt nummer 57 waar wél een detailhandelsbestemming op rust. De ondernemer kreeg in 2009 een schrijven waarin stond dat op nummer 59 geen winkelactiviteiten zijn toegestaan, maar daarna verstrekte de gemeente per abuis wel de nodige vergunningen.

Het grote aantal omwonenden dat bezwaar maakt tegen parkeeroverlast was vorige week voor VVD en D66 reden om van gedachten te veranderen. De draai van de twee collegepartijen schoot CDA in het verkeerde keelgat. ,,Dit besluit heeft alleen maar verliezers opgeleverd. De ondernemer wordt beperkt in zijn mogelijkheden, terwijl de omwonenden met de parkeeroverlast blijven zitten." CDA vond het wrang om te constateren dat de ondernemer dit jaar, in afwachting van legalisering, nieuwe investeringen heeft gedaan. Overigens stemde CDA-raadslid Yvonne Son-Stolk vanwege de verkeersoverlast tegen de legalisering. PvdA was in januari al tegen het toekennen van een detailhandelsbestemming voor nummer 59.

De oppositiepartijen met uitzondering van SociaalTiel wilden het volledige winkelpand legaliseren. Partij van de Burgers stelde dat een gemeentebestuur rechtvaardig en betrouwbaar moet zijn. ,,Er zijn fouten gemaakt door de gemeente en die moet nu op de blaren zitten", aldus PvdB-raadslid Carla Kreuk-Wildeman.

Veel partijen wezen er ook op dat de supermarkt op deze manier al zes jaar draait en de parkeeroverlast er niet minder op wordt. De bouw van ruim dertig woningen in woonwijk De Boomgaard zal dit alleen maar verergeren, vrezen ze.