• Werkzaak Rivierenland

Grootschalige energieopwekking Tiel

TIEL Tiel bereidt een discussie voor over de opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit. Dat gebeurt in het kader van het landelijke Klimaatakkoord.

door Wim Timmermans

Elke regio in Nederland moet binnenkort aan het Rijk aangeven hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit de regio op termijn kan en wil produceren. Ook de regio Rivierenland.

Het college bereidt een debat over grootschalige opwekking van elektriciteit op het eigen grondgebied voor met de raad. Dat moet over een paar maanden gebeuren. Het is van belang dat Tiel inzicht heeft in de vraag op welke plekken grootschalige energie, zoals windmolens en zonneweiden, mogelijk en wenselijk is. Dat is van belang om samen met buurgemeenten te werken aan de energieopgave.

Wethouder Ben Brink (PvdA) wilde nu alvast peilen hoe de raad over het onderwerp denkt. Hij vroeg om input aan de raad „wat is voor U belangrijk in deze discussie."

Ton Zuidema (D66) was bevlogen en duidelijk. „Er is een forse urgentie. Dat blijkt alleen al uit het feit dat er veel leerlingen niet aanwezig waren in hun klas." Hij duidde op de spijbelende scholieren, die in Den Haag opriepen tot een beter klimaatbeleid. „Het moet gewoon gebeuren. Punt! Er moeten meters gemaakt worden. Tiel heeft maar een klein stukje grond, dus er is geen ruimte. We zijn afhankelijk van onze buren. En moeten desnoods meebetalen." Alex Stultiens (PT) stelde dat „windmolens goed passen in het Tielse industrielandschap."

Monique Schoots (PvdB) was voorzichtiger en wees er op dat men er in Den Haag nog niet uit is. „We moeten niet te snel beslissen." Wim Wildschut (VVD) zat op een vergelijkbare lijn. „We moeten goed nadenken. En niet koste wat kost van alles doorzetten. En de burger zich blauw laten betalen." Maar Zuidema en Ronald Corporaal (CU) wezen er op dat Tiel echt zelf een visie moet ontwikkelen. „Anders krijgen we het opgedragen", aldus Corporaal.

Wethouder Brink concludeerde dat er moet worden nagedacht over de energietransitie. „Als wij alleen langs de snelweg wat doen, halen we onze doelen niet. We moeten haast maken." Volgens hem zien buurgemeenten ook wel dat Tiel te weinig grondgebied heeft. Zij willen best helpen met opwekking van duurzame energie op hun grondgebied. Maar de opbrengst is dan ook voor hen.

tegen

'Doen niet de verkeerde dingen. Wat we nu investeren is tegen die tijd afgeschreven. Ik ben niet bang dat je snel de verkeerde dingen doet. '