• Karin van de Kar / Welzijn Rivierstroom

Grenzen stellen aan vrijwilligerswerk soms lastig

BUREN Een mooie mix van individuele vrijwilligers, beroepskrachten, vrijwilligerscoördinatoren en organisaties verdiepte zich woensdag in het thema 'grenzen aan vrijwilligerswerk'.

Hoe verschillend de aanwezige vrijwilligers en de inhoud van het vrijwilligerswerk ook waren, er bleken onderling toch veel overeenkomsten te zijn in de worsteling met het omgaan met grenzen. Zoals bijvoorbeeld 'geen nee kunnen zeggen' of de zoektocht naar het op elkaar inspelen en aanvullen van professionals en vrijwilligers. Helder werd ook dat sommige grenzen die organisaties stellen voor hun vrijwilligers, keuzes zijn van die organisatie en niet per se een juridische grondslag hebben.

De trainer zette vrijwillige hulp en de opvattingen daarover in het perspectief van maatschappelijke veranderingen zoals emancipatie, toename van kennis, individualisatie en digitalisering. De aanwezigen noemden het wegvallen van zekerheden als een nadelig bijeffect van die veranderingen en het langer mee kunnen doen in de maatschappij als een van de voordelen. Bijval kreeg de opvatting dat mensen die moeite hebben met het vinden van de weg het nog moeilijker hebben gekregen, terwijl mensen die daar wel toe in staat zijn nóg meer mogelijkheden hebben.

Voor de vrijwilligers leverde de bijeenkomst nuttige tips en tools op. Gedacht wordt aan een vervolg op meer gemeenschappelijke thema's waar de diverse vrijwilligers en organisaties mee te maken hebben.