• Katinka Schippers

Gemeentesecretaris Buren kondigt terugtreden aan

MAURIK Het raadsonderzoek naar de klimaatinstallatie van De Brede School in Maurik heeft een vijfde slachtoffer geëist. Na alle vier de wethouders trekt nu ook gemeentesecretaris Roland van der Starre zijn conclusie. Hij treedt terug. De raadsleden zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente blijft Van der Starre aan totdat er een warme overdracht kan plaatsvinden met een nieuwe gemeentesecretaris.

 

Neeltje van Triest

t @neeltjevt

 

Het specifieke raadsonderzoek naar het ontstaan van de gebreken van de klimaatinstallatie van de Maurikse Brede School laat een onthutsend beeld zien. In december 2008 is de aanbesteding van het complete schoolgebouw gestart. Op 26 oktober 2015 wordt de Brede School Maurik, op de klimaatinstallatie na, uiteindelijk opgeleverd. Tussendoor zijn aannemers failliet gegaan, verantwoordelijk wethouders gewisseld en is er heel veel mis gegaan.

Vanuit iedere politieke partij is een raadslid bij het opstellen van het rapport betrokken geweest. Zij werden daarbij bijgestaan door extern onderzoekers Frank Hordijk en Annemarie Komduur. Het resultaat omvat een volledig onafhankelijk rapport vol feiten en waarnemingen.

Ondanks de ingebruikname van het gebouw in 2011 heeft het tot 2015 geduurd voordat de officiële oplevering een feit was. Door het faillissement van de twee aannemers, onduidelijke ambtelijke verantwoordelijkheden, ontbreken van gedegen controlemomenten en op het laatst ook het niet aanwezig zijn van projectmatige aansturing, is de bouw van de Maurikse school jarenlang een soap gebleken. De ambtelijke afdelingen inwonerszaken, ruimte, financiën en onderwijs hebben ieder een eigen verantwoording, maar dit is niet gestructureerd. Veel bleef tussen wal en schip hangen. In 2013, geruime tijd na ingebruikname, is bijvoorbeeld pas de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aangevraagd en verleend.