• Gemeenteraad Tiel praat over de Woonvisie.

    Wim Timmermans

Gemeente Tiel zet eerste stap naar nieuwe woonvisie

TIEL In twee etappes zijn de thema's voor de nieuw op te stellen Woonvisie besproken. Eerst zijn ze uitputtend besproken in de commissie Ruimte. Twee weken later zijn ze in de Tielse gemeenteraad vastgesteld. Daar is het oorspronkelijke voorstel van het college wel aangepast. Er moet meer aandacht komen voor doorstroming.