• Roos Koole

Geen verlenging overeenkomst met zorgaanbieder Job Lanceer

TIEL Naar aanleiding van het rapport van het kwaliteitsonderzoek bij zorgaanbieder Job Lanceer in Tiel gaat de gemeente Tiel de overeenkomst op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg met deze aanbieder niet verlengen per 1 januari 2018. Ook geeft de gemeente geen beschikkingen meer af aan cliënten voor begeleiding door de zorgaanbieder. Huidige cliënten krijgen met onmiddellijke ingang een aanbod voor een andere zorgaanbieder.

Uit het kwaliteitsonderzoek, uitgevoerd door Wmo-toezicht Gelderland-Zuid, komt naar voren dat kwetsbare cliënten niet naar behoren de begeleiding krijgen waarvoor zij geïndiceerd zijn. Dit ondanks het feit dat de zorgaanbieder ruim een half jaar de tijd had om verbeteringen te realiseren na een eerste onderzoek eind vorig jaar. Dit is niet of nauwelijks gebeurd. Door gebrekkige dossiervorming kan niet vastgesteld worden of de geïndiceerde zorg is en wordt verleend. Er zijn ernstige zorgen over de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en over de gevolgen hiervan voor de cliënten. Dit is voor de gemeente reden om in te zetten op een goede en snelle overgang per direct van de huidige 25 cliënten naar een andere zorgaanbieder.

Wethouder Driessen: ,,De cliënten hebben recht op de uren zorg én kwalitatief goede zorg waarvoor zij een indicatie hebben. Ze hebben er niet alleen recht op, ze hebben het ook nodig. Daarom begeleiden onze Wmo-consulenten en medewerkers van MEE Gelderse Poort hen zo snel mogelijk naar een andere zorgaanbieder. Om er voor te zorgen dat zij de begeleiding krijgen die zij nodig hebben.'

Daarnaast zijn er signalen dat er mogelijk sprake is van misbruik van zorggelden door de zorgaanbieder. Dat komt naar voren uit de eerste resultaten van het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek. De gemeente heeft dit gemeld bij het Openbaar Ministerie.

Tiel heeft nauw samengewerkt met de regiogemeenten die ook inwoners in begeleiding hebben of hadden bij Job Lanceer en met het programmabureau Wmo/Jeugd van de samenwerkende gemeenten.