• Google maps

Geen brug in Buren

BUREN In het voorjaar van 2016 heeft de gemeenteraad bijna vijftigduizend euro vrijgemaakt voor de aanleg van een voetgangersbrug bij het kasteelterrein in Buren. Het was een doekje voor het bloeden, omdat de gewenste herinrichting van de Onderdreef niet goedgekeurd werd. Maar nu is ook gestopt met dit project.

Voor de aanleg van deze brug, waarbij een stukje Buren aan de Korne verbonden wordt met een vergeten hoekje kasteelterrein, kan de gemeente geen omgevingsvergunning verlenen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) als de Rijksdienst voor Cultuurhistorie en Erfgoed (RCE) hebben laten weten er niet mee in te stemmen. Omdat er op deze plek bij het oorspronkelijke kasteel geen brug was, wordt het beeld van een onbereikbare burcht geweld aangedaan.