Gastlessen op scholen 'Molukkers in Nederland en hun geschiedenis' succesvol Tiels initiatief

TIEL Op een aantal basisscholen in Tiel, Culemborg, Elst, Bemmel en Leerdam worden dit schooljaar 2017-2018 weer gastlessen verzorgd waarbij de geschiedenis van Molukkers in Nederland centraal staat. Ook een middelbare school in Maastricht heeft voor vijf 3e klassen de gastlessen gevraagd. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn al verzoeken binnengekomen van een school in Nijmegen en Bemmel. In het schooljaar 2016-2017 werden al 25 groepen van basisscholen in Tiel, Opheusden en Ochten en ook enkele ISK-klassen van de RSG Lingecollege in Tiel bediend. Nog niet alle scholen in Tiel hebben gereageerd.

Voor de groepen 7 en 8 op de basisscholen wordt op interactieve wijze een gastles uitgevoerd waarbij ze ook teruggaan naar de VOC-periode, en kennismaken met Molukkers en hun cultuur.

De gastlessen zijn dit jaar vervat in een tweetal modulen, waar de school een keuze uit kan maken. Bij de ene moduul loopt de rode draad vanaf de VOC geschiedenis naar de periode van de Tweede Wereldoorlog in Azië om via de overtocht van de Molukse KNIL-soldaten naar Nederland begin jaren vijftig, te eindigen bij de integratieprocessen bij Molukkers. Het tweede moduul heeft eenzelfde basis en rode draad als moduul 1 maar bevat meer diepgang en waarbij bepaalde molukse culturele thema's uitgediept worden. Bij moduul 2 zijn ook meer speelse interactieve onderdelen opgenomen.

Een team van molukse oud-pedagogische medewerkers uit het basisonderwijs en een sociaal agogisch medewerker die allen jarenlang in Tiel werkzaam waren staan aan de basis van de organisatie en uitvoering van dit succesvolle gastlesseninitiatief.

Info: adsl528277@telfort.nl

Foto: het gastdocentteam: V.l.n.r. de heren Saptenno, Latumahina en Wattimury.