Fysiotherapeut Michael Zeegers te gast bij Parkinsoncafé Tiel Rivierenland

TIEL "In beweging komen is nuttig voor mensen met de ziekte van Parkinson. Want bewegen is leven, ook bij Parkinson". Dat zal de kern zijn van de presentatie die fysiotherapeut Michael Zeegers verzorgt in het Parkinsoncafé Tiel Rivierenland op maandag 28 mei.

 

Het nut van beweging bij de ziekte van Parkinson krijgt steeds meer weerklank. Vanuit de medische en wetenschappelijke wereld komen steeds meer geluiden die bevestigen dat meer beweging bij de ziekte van Parkinson een must is. De presentatie van Michael zal een stukje geschiedenis van de behandeling bevatten. Daarnaast gaat hij specifiek in op de problematiek bij Parkinson. Michael Zeegers is als fysiotherapeut verbonden aan Ziekenhuis Rivierenland en aangesloten bij het Parkinsonnet.

 

De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Het Parkinson Café Tiel Rivierenland is in Wijkcentrum Westroyen aan de Predikbroederweg 14 in Tiel.