• Riny Veenis (CDA)

    Neeltje van Triest

Fractievoorzitter CDA Riny Veenis draagt stokje over

MAURIK Riny Veenis is gestopt als fractievoorzitter van het CDA en zet de politiek voorlopig op een zijspoor. Tijdens de raadsvergadering deelde ze haar besluit mee en liet haar opvolgster Monique Bettink plaatsnemen op 'haar' zetel. Riny heeft negen jaar als raadslid het CDA vertegenwoordigd in de raadszaal en daar buiten.

In haar speech liet Riny weten dat het van haar een weloverwogen keuze is waar ze goed over nagedacht heeft. Riny: ,,Tijdens de reis naar Amerika met mijn man en goede vrienden, heb ik hier genoeg tijd voor gehad. Het gevolg was een weloverwogen besluit. Dit heb ik uitgebreid besproken met burgerleden, fractievolgers en het bestuur van het CDA. En natuurlijk ook met mijn gezin. Een gezin dat altijd achter mij heeft gestaan en mij heeft gesteund. Zij gaven mij alle ruimte en steun om er voor de inwoners van Buren te zijn, eerst als raadslid en vervolgens als fractievoorzitter. Raadslid ben je niet zomaar, niet voor geld of goed, niet voor een lintje.''

Riny kwam negen jaar geleden naast Idzert Lautenbach te zitten als raadslid voor het CDA. De partij kende toen nog twee zetels. Nadat Idzert naar voren was geschoven als wethouder, nam Paul Molleman zijn plaats in. Dat was het geval tot vlak voor de laatste raadsverkiezingen. Paul gaf net voor de verkiezingen zijn zetel echter terug en liet zich op de lijst van Gemeentebelangen plaatsen. Idzert heeft, omdat zijn wethouderschap een abrupt einde had gekend, één vergadering die plaats bezet. Riny ging net als altijd onverstoorbaar door. Na de verkiezingen bemande zij de enige zetel waar het CDA recht op had.

Riny: ,,Voor de verkiezingen is binnen onze CDA-Buren al afgesproken, dat ik gedurende deze raadsperiode het stokje zou overdragen aan de jongere generatie, zodra die er klaar voor zou zijn. Ik zal niet als burgerlid verder gaan. Ik laat een fractie achter die er voor de volle 100% voor gaat.''