Eerste Burense veteranendag

MAURIK Alle Burense veteranen krijgen een dezer dagen een officiële uitnodiging om zaterdag 5 september deel te nemen aan de eerste Burense Veteranendag. Dit geldt voor iedere veteraan, zowel uit dienst als actief dienend, uit de gemeente. Partners en eventuele begeleiders worden mee uitgenodigd. De namen en adressen worden aangeleverd door het Veteraneninstituut en blijven op het gemeentehuis. Over enige tijd wordt een tweede brief verzonden met het complete programma.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

De eerste Burense Veteranendag staat in de steigers. De uitvoering komt voor rekening van de Stichting Veteranen Buren, die gevormd wordt door Hans van Vierssen, Hein Schrama en Richard van der Velde.

Van Vierssen is als militair in Bosnië, Irak en Curaçao werkzaam geweest en is nog steeds actief dienend. Van der Velde heeft zich onder andere vorig jaar ingezet om voor twee plaatselijke oorlogsslachtoffers een herdenkingsbank te realiseren in Zoelmond. Daarnaast gaat zijn speciale belangstelling uit naar de Prinses Irenebrigade, waarin zijn vader actief was en zet hij het oorlogsverleden van vele Betuwse oorlogsslachtoffers online. Ook publiceert hij regelmatig in deze krant. Schrama heeft volgens eigen zeggen 'niks militairs' en hoefde met vijf oudere broers boven zich zelfs niet in dienst. ,,Maar ik heb een geweldige waardering voor de mensen die voor en namens ons willen zich inzetten.''

Van der Velde: ,,Burgemeester Jan de Boer is gastheer als het om het eerste deel van het programma gaat. Dat is de onthulling van het plantsoennaambord voor het slachtoffer van de vredesmissie in Irak, Jeroen Severs, in Zoelmond. De veteranen worden hier bij uitgenodigd. Omdat het tweede gedeelte in Buren plaatsvindt kunnen zij hun auto in Buren parkeren en worden vervolgens vervoerd naar deze plaats. Dit is het openbare gedeelte van de dag. Het is het handigst als de gasten die hiervan gebruik willen maken zich opgeven bij onderstaand e-mailadres. Dan kunnen we rekening houden met de aantallen, want we weten echt niet wat ons te wachten staat. Na het officiële gedeelte in Zoelmond keren we terug naar Buren om met elkaar in de dependance van het Marechausseemuseum in beslotenheid verder te praten.''

Het organiseren is geen sinecure, omdat de organiserende stichting met de privacywetgeving in de hand geen namen of aantallen van de in de gemeente Buren woonachtige wel en niet nog dienende veteranen krijgt toegespeeld. Wie graag aanwezig wil zijn, wordt verzocht om zich aan te melden. ,,Het is ook niet zo dat we alleen maar namen willen hebben, we organiseren daadwerkelijk een contactdag'', lacht Van Vierssen fijntjes. Hij vertelt dat de stichting hoopt dat vanuit deze eerste ontmoeting wellicht nieuwe initiatieven zullen ontstaan om regelmatig terugkerende activiteiten te ontplooien. Sowieso is hij er een warm voorstander van om de Burense Veteranendag eenmaal per jaar in stand te houden.

Stichting Veteranen Buren, Bernhardlaan 7, 4112 KH Beusichem. E-mail veteranenburen@gmail.com of bezoek de pagina Veteranen Buren op facebook.