• Waterschap Rivierenland

Ecologische verbindingszone in Lienden

LIENDEN Het Waterschap Rivierenland is aan de slag voor ecologie, vissen en natuur bij de ecologische verbindingszone in Lienden. Ze legden een natuurvriendelijke oever aan, waar vissen kunnen paaien. Over een tijdje is het hier mooi groen. Zo zorgen ze met Provincie Gelderland dat diersoorten kunnen migreren.