Drankkartons apart ingezameld

TIEL - Drankkartons worden met ingang van 1 oktober van dit jaar samen met het plastic verpakkingsafval opgehaald.

Het Tielse college van b en w stemt daarmee in met een voorstel van Regio Rivierenland om drankkartons uit het huishoudelijk afval te filteren en apart in te zamelen. De maatregel draagt ertoe bij om in 2020 75 procent van het afval gescheiden in te zamelen.

De regio verwacht een gunstig effect op de afvalstoffenheffing omdat meer verpakkingsmateriaal wordt hergebruikt. Daarnaast vermindert de hoeveelheid restafval bij huishoudens, wat een gunstige uitwerking heeft op de aanbiedkosten.