Dorpshuisbeheerders willen serieus genomen worden

MAURIK Diverse dorpshuisbestuurders uit de gemeente Buren hebben zich tijdens de voorbereidende raadsvergadering waarin het accommodatiebeleid centraal stond laten horen. Na een relatieve stilte, omdat diverse ambtelijke avonden werden georganiseerd waarin onder andere de toekomst van de dorpshuizen centraal stond, zoeken de bestuurders nu toch maar weer de politiek op.

 

Neeltje van Triest

t @neeltjevt

 

 

Annie van Mourik en de heer Van Ewijk sprak namens het Klokhuis in Maurik in. Dirk van Suilichem sprong in de bres voor volleybalvereniging De Driesprong in Rijswijk, terwijk Bouke Schöne De Hoekenburg in Rijswijk het woord voerde. Agnes de Graaf uitte haar zorgen over de communicatie met de gemeente als het gaat om het Zoetzand in Beusichem.

 

Lees verder in De Stad Tiel en De Stad Buren van woensdag 24 februari