Doorbraakplan voor Brede School in Passewaaij

TIEL - Tiel zet haar zinnen op een Brede School met een Integraal Kindcentrum in Passewaaij.

André van der Vlerk

@avandervlerk

De gemeente koopt van projectontwikkelaar Passewaaij 7CV de grond waarop het multifunctionele centrum (mfc) gepland stond. Hiervoor legt de gemeente een "aanzienlijk lager bedrag" dan de getaxeerde waarde op tafel. Het is al jaren de bedoeling om een mfc in Passewaaij op te trekken, maar de gewijzigde marktomstandigheden gooiden de afgelopen jaren roet in het eten. Ook de tijdelijke gymzaal in buurt 7 gaat volgens de gemeente deel uitmaken van de Brede School-plannen.

Bouwclaim

Er is ook een oplossing in de maak voor de bouwclaim van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. De rechter bepaalde eerder dat de gemeente gronden in buurt 7 aan het Tielse bouwbedrijf moet verkopen voor woningbouw. Om hieraan tegemoet te komen koopt de gemeente grond van de projectontwikkelaar die vervolgens wordt doorverkocht aan Van Wanrooij. Beide partijen zijn op dit moment nog in overleg over een minnelijke oplossing. Gemeente Tiel heeft de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep te gaan.

Woonwagenlocatie

B en w hebben verder besloten om de woonwagenlocatie in buurt 7 te bestemmen voor woningbouw. Achterliggende gedachte bij dit besluit is dat de gemeente het aantal woonwagenstandplaatsen op Tiels grondgebied wil afbouwen naar 35.

Vorige week werd al bekend dat Tiel op het punt staat een contract af te sluiten met een nieuwe warmteleverancier voor buurt 7. Over de huidige leverancier leven in de wijk veel klachten. Afgesproken is dat de overeenkomst voor 1 oktober rond is. De gemeente gaat akkoord dat de nog te bouwen woningen in buurt 7 worden aangesloten op gas, en niet op een warmte-koudeopslagsysteem. De doelstelling om CO2 te reduceren wordt volgens de gemeente nog steeds gehaald.

Het woningbouwprogramma in de wijk wordt omlaag bijgesteld van 560 naar 540 woningen. Dit aantal zou beter aansluiten op de marktvraag. Gemeente Tiel heeft hiervoor toestemming gegeven.