• Ab Donker

Dodenherdenking in Zoelen

ZOELEN ,,Ik ben in 1937 in Hilversum geboren en heb dus als peuter de oorlog meegemaakt", vertelt Frits Kat. ,,Aan die tijd heb ik nog wat herinneringen die logischerwijs vooral slaan op de laatste oorlogsjaren. Zo herinner ik mij de voedseldroppings, de ellendige smaak van tulpenbollen en het neerschieten van een Engels vliegtuig door het Duitse afweergeschut. Dwarrelend als een blad aan een boom ging het toestel brandend zijn ondergang tegemoet. Herinneringen aan de bevrijding heb ik niet. In mijn latere loopbaan als geschiedenisdocent in Tiel heb ik steeds geprobeerd in de meidagen een verzetsstrijder of iemand die de Holocaust had overleefd naar school te halen om de leerlingen een doorleefd beeld te laten schetsen van zijn ervaringen in de oorlogsjaren. Zo denk ik met groot genoegen terug aan het indrukwekkende verhaal van Jules Schelvis, overlevende van vernietigingskamp Sobibor. Vorig jaar heb ik voor de eerste keer de dodenherdenking in Zoelen georganiseerd. De belangstelling was gelukkig zo groot dat ik dit jaar weer een eenvoudig programma heb georganiseerd."

Dit programma ziet er als volgt uit:

19.45 - 19.00 Ontvangst in de Stefanuskerk in Zoelen.

19.00 - 19.30 Wandeling naar de begraafplaats.

19.30 - 1955 Rondgang langs de graven van de oorlogsslachtoffers.

20.00 uur Twee minuten stilte, daarna de Last Post.

Namens de gemeente Buren zal mevr. A.K. Benschop - van Eldik een krans leggen.