• Jan Willem Keij

Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid

TIEL Aan de commissie Samenleving werd gevraagd of er Tiels beleid moest komen over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. Er volgde een af en toe geëmotioneerd debat. Uitkomst was dat het college zo snel mogelijk een activiteitenagenda moest maken.

In een korte notitie vroeg het college de commissie Samenleving naar de behoefte aan beleid over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid beleid te maken. Het college wilde het dan opnemen in het inclusiebeleid.

Robert van Galen (OD16) vroeg om exclusieve aandacht voor seksuele discriminatie. Hij hield een indringend betoog, waarin zeer persoonlijke ervaringen waren opgenomen. En pleitte voor een actieve gemeentelijke rol: ,,Zet seksuele discriminatie op de agenda. De regenboogvlag hijsen is niet genoeg. Er is heel veel schijntolerantie". Hij noemde het huidige beleid van Tiel op dit punt te zwak en zielsarm. Er is veel verborgen haat in de samenleving. Hij vroeg om concrete actie door de gemeente. En stelde voor om in oktober een "coming out week" te organiseren in Tiel.

Mark Smits (VVD) wees er op dat Nederland op het gebied van seksuele discriminatie ver voorop loopt, maar dat discriminatie in de samenleving nog steeds bestaat. ,,Dat kan de VVD niet accepteren. Je mag zijn wie je bent. Je mag houden van wie je wil. Die vrijheid zal de VVD altijd verdedigen."

Anton de Boer (GL) verwees naar de bevolkingssamenstelling van Tiel en pleitte geëmotioneerd voor snel en exclusief beleid op het gebied van seksuele discriminatie. En niet als onderdeel van het inclusiebeleid, want dat richt zich op mensen met een beperking.

Een rustige Ben Brink (PvdA) legde uit dat het college in de stukken aan de raad het bestaande beleid op het gebied van seksuele discriminatie had beschreven. ,,En dat is niet genoeg, vind ik. En dat vindt het college ook." Hij stelde voor om nu niet een uitgebreide beleidsnota te maken, maar een activiteitenagenda met een concrete aanpak tegen seksuele discriminatie. Hij stelde dat de gemeente veel kan doen, zoals bijvoorbeeld een coming out week. Maar hij noemde ook subsidieregelingen richting sportverenigingen.

De activiteitenagenda wil hij zo snel mogelijk in samenwerking met de samenleving opstellen. Dan kan een volgend college er direct concreet mee aan het werk. Wat de commissie betreft kan hij aan de slag.