• Voorzitter Rudi van Lutterveld van het Klassiek Paarden Stamboek.

    KPST

Stamboekerkenning voor KPST

LIENDEN Voorzitter Rudi van Lutterveld van het Klassiek Paarden Stamboek (KPST) is helemaal in de wolken. Dankzij de Tweede Kamer heeft het KPST de belangrijke overheidserkenning op grond van de Europese regelgeving gekregen. Hierdoor mag het stamboek onder andere officiële paardenpaspoorten uitgeven waarin ook de afstamming van het paard vermeld staat. Dit is met name van belang voor instandhouding van de bloedlijnen en erfelijke eigenschappen van een zeldzaam huisdierras.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die namens de Nederlandse overheid de stamboekerkenningen verleent, heeft op 25 juli 2019 het Klassiek Paarden Stamboek (KPST) erkend als stamboek voor het ras Klassiek Gelderlander paard.

De erkenning is belangrijk voor een (paarden)stamboek omdat deze het recht geeft Europees erkende paardenpaspoorten uit te geven. In een paspoort van een paardenstamboek staan ook afstammingsgegevens. Erkenning betekent ook toezicht. Als een stamboek door de overheid is erkend, dan geeft dat de paardeneigenaren het vertrouwen dat de vermelde afstamming juist is en dat ook de overige gegevens zoals de geboortedatum en de fokker kloppen. Dit verhoogt de handelswaarde van de gefokte dieren.

Op grond van een uitspraak van de hoogste rechter in Nederland mag het KPST de oorspronkelijke naam 'Gelders paard' niet gebruiken, omdat hiervoor aan het KWPN (Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland) eerder erkenning is verleend. Het KWPN heeft echter de eis van een Gelderse bloedvoering in 1998 afgeschaft. Daarna verzette dit stamboek zich wel tegen overheidserkenning voor een stamboek dat genetische eigenschappen van dit Nederlands erfgoed voor de toekomst veilig wil stellen.

Daarom gebruikt het KPST de internationale benaming 'Gelderlander' met de toevoeging 'Klassiek' om aan te geven dat het hier het authentieke ras betreft met de oorspronkelijke bloedvoeringseis.

Toen de strenge selectie van het paard in de landbouw wegviel door de opkomst van de tractor en er gekruist werd met heel andere rassen, is door het toenmalige paardenstamboek in 1964 deze Gelderse bloedvoeringseis ingesteld om onder andere het brave karakter, de goede gezondheid van dit Nederlandse paardenras veilig te stellen.

Het KWPN is nu erkend als moederstamboek voor Gelderse paarden, die lijken op een Gelders paard maar waarbij een Gelderse bloedvoering er niet toe doet. Bij het KPST is de bloedvoering essentieel voor de vraag of een paard tot het ras behoort. Door het KWPN werd in 2016 zelfs een afgekeurde rijpaardhengst - met slechts 12,5% Gelders bloed in de afstamming – overgeheveld naar het Gelders paard en daar ook nog kampioen gemaakt. Het zijn dus twee fundamenteel verschillende 'rassen'.

Op Prinsjesdag wordt de koets van de Koning dit jaar getrokken door paarden van de Koninklijke Stallen met een Klassiek Gelderlander bloedvoering.  Dat maakt voor Van Lutterveld en de rest van het bestuur van de KPST de rijtoer op Prinsjesdag dit jaar nog feestelijker.

Meer informatie is te vinden bij R. van Lutterveld, telefoon 06-16064214  of op

http://www.gelderlanderhorse.nl/nederlnd/13-Paard_Spul-januari08.pdf.