• Schrijfster Nelleke Noordervliet aan het woord.

    Dick Buijs

Derde Van der Capellenlezing: een impressie

TIEL In de raadzaal van de gemeente Tiel werd recent voor de derde keer een lezing gehouden over Joan Derk van der Capellen tot den Pol. De lezing was een co-productie van de Vereniging Oudheidkamer Tiel e.o. en de gemeente Tiel.

door Frits Kat

JDCP werd geboren op de plaats van het huidige raadhuis, In 1781 kreeg hij grote bekendheid door de anonieme publicatie van een uiterste fel  pamflet "Aan het volk van Nederland." Hierin keerde hij zich tegen het erfelijk bewind van de Oranjes en bepleitte hij volkssoevereiniteit. In de grote steden van het land werd het pamflet vanuit geblindeerde koetsen op straat gegooid " voor de eerlijke vinder en goede verstaander." Na de officiele opening werd een korte video-presentatie van Jan Bouwhuis getoond, gesproken door Emile Smit. Hierin werden leven en betekenis van JDCP geschetst.

Daarna was het woord aan de gastheer, burgemeester Hans Beenakker. Vervolgens kwam de jeugd aan de beurt in de persoon van Nikki Kroeze, vertegenwoordiger van het Model European Parliament. Haar lezing had als titel " Hoe democratisch is onze democratie?" Hierin stelde zij dat de politieke participatie van de jongeren extreem laag is. Als dat zo zou blijven loopt het voortbestaan van de democratie gevaar. Is de afschaffing van de dividendbelasting niet een misleiding van de kiezer? Niet de burger blijkt invloed te hebben maar het bedrijfsleven. Behoud van de democratie is te bereiken door het referendum, waarin de woordkeuze belangrijk en begrijpelijk dient te zijn. Het referendum is een toevoeging aan de democratie.

Hierna was het woord aan schrijfster Nelleke Noordervliet. De titel van haar lezing was "Met spuug en plakband. Democratie in onderhoud." Zij begon haar lezing met een verhaal over spelende kinderen. Alle categorieën  waren vertegenwoordigd en alle stemmen zouden tellen maar toch kwam de leiding in handen van jongens. Op democratische wijze werd de democratie afgeschaft. Sinds internet is de democratie ongefilterd. De democratie is dus breekbaar. Voor je het weet, gaat het mis. Een gevaar vormt het populisme met zijn verzet tegen de elite. Het volk zou buitenspel staan. Regeringsverantwoordelijkheid zit echter niet het dna van PVV en Forum voor Democratie. Beleeft de democratie en midlifecrisis? Hebben we te maken met een depressie en wat moeten we daaraan doen? Het parlement behandelt geen grote kwesties meer, De financiële markten zijn onbereikbaar voor burgers. Technologische reuzen voeden ons. Globale spelers worden steeds belangrijker, We moeten de democratie weerbaar maken door bewijzen te vragen voor beweringen. Democratie dient bottom-up te zijn met een beroep op de sociale media. Vertrouwen is de basis van de democratie. Na de discussie kon men het gedenkteken #JCDP, gemaakt door Jos Bregman, bekijken of aan de borrel gaan. Velen kozen dorstig voor het laatste om bij de drank na te praten over de uiterst boeiende lezing.