• BDU

Delen horecapanden gesloten na integrale veiligheidscontrole

TIEL De gemeente Tiel en politie team De Waarden hebben vrijdag 14 oktober een integrale horecacontrole gehouden. Doel van de controle is het verbeteren van de veiligheid in de horeca. In totaal zijn negen eetgelegenheden, zestien cafés en twee recreatie-inrichtingen gecontroleerd op de naleving van wetten en regels.

De brandweer heeft in drie situaties per direct delen van een pand gesloten vanwege brandgevaar. Het ging hier om een kelder die in strijd met de vergunning als rookruimte in gebruik was en om een rookruimte op een verdieping waar de vereiste brandwerende voorzieningen niet aanwezig waren. Tenslotte is een woonruimte boven een café gesloten. Ook dit jaar zijn weer de nodige niet gekeurde brandblusmiddelen en niet functionerende vluchtwegaanduidingen aangetroffen. In enkele gevallen was ook de nooduitgang geblokkeerd of zelfs afgesloten. Hier wordt op korte termijn opnieuw op gecontroleerd. Opvallend was volgens de brandweer ook dat in een aantal gevallen sprake was van niet goed aangelegde elektra. Ook de Omgevingsdienst Rivierenland heeft enkele overtredingen van de milieuwetgeving vastgesteld. Ook hier volgt snel een hercontrole.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit controleerde dit keer zowel op de naleving van het rookverbod als op de voedsel hygiëne. Daarbij zijn drie boeterapporten uitgeschreven voor overtreding van het rookverbod. Ook zijn voor twee onhygiënische situaties, waaronder aangetroffen kakkerlakken, boeterapporten opgemaakt. Verder zijn twee ondeugdelijke rookruimtes geconstateerd waarvoor een waarschuwing is gegeven. Hier volgt een nacontrole.

AVRI Toezicht en Handhaving stelde vast dat bij twee horecabedrijven geen leidinggevende aanwezig was. De ondernemers krijgen van de burgemeester een formele waarschuwing. Bij een aantal ondernemingen kon geen vergunning worden getoond. Toezichthouders van de AVRI hebben ook gecontroleerd op het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Hier zijn geen overtredingen geconstateerd.

De Arbeidsinspectie heeft een overtreding van de Arbeidstijdenwet en enkele overtredingen van de Wet minimumloon geconstateerd. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan, waarbij mogelijk nog proces-verbaal volgt.

Verder namen ook de Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel van de politie en Belastingdienst aan de controle deel. Zij hebben ter plaatse geen actie hoeven ondernemen.